Saturday, February 5, 2011

PANTUN EMPAT KERAT (MUHIBAH DAN PERPADUAN)

MAKSUD :

Rangkap 1 :
Amalan hidup bermuafakat mesti diamalkan dalam kalangan rakyat berbilang kaum yang mendiami bumi Malaysia.

Rangkap 2 :
Rakyat majmuk yang mempunyai pelbagai resam dan budaya hidup di Malaysia dengan bersatu padu kerana memiliki semangat muhibah.

Rangkap 3 :
Sesuatu urusan yang dilakukan secara bekerjasama dan bergotong royong dapat meningkatkan lagi semangat perpaduan

Rangkap 4 :
Rakyat yang berbilang kaum tidak mustahil untuk mewujudkan bangsa yang bersatu padu

Rangkap 5 :
Rakyat yang berbilang kaum masih mengamalkan budaya dan adat resam mereka sendiri tetapi dapat menerima amalan budaya nasional hasil cantuman adat dan budaya semua rakyat yang mendiami negara ini.

Tema / mesej :
Perpaduan dalam negara yang mempunyai rakyat majmuk

Persoalan :
a) Kepentingan amalan hidup yang harmoni dalam masyarakat;
b) Kepentingan membina semangat bersatu padu dalam negara berbilang kaum;
c) Bekerjasama dalam semua tindakan;
d) Kepentingan mengamalkan budaya nasional; dan,
e) Bersatu padu kerana mengamalkan semangat muhibah.

NOTA :
Sila lengkapkan nota kajian KOMSAS dari aspek Nilai dan Pengajaran dan catatkan dalam buku Nota anda untuk semakan pada 15 Februari 2011

PANTUN DUA KERAT (NASIHAT)

Tema / mesej :

Nasihat yang dapat membina diri seseorang ke arah kebaikan.

Persoalan :

i) kepentingan mendapatkan ilmu pengetahuan;
ii) pentingnya menjaga perasaan dan hubungan sesama insan;
iii) kepentingan menjaga kesihatan diri; dan
iv) perlunya mendengar nasihat.

Nilai :

a) jati diri;
b) bekerjasama;
c) keprihatinan;
d) kasih sayang;
e) rasional;
f) berfikiran jauh;
g) hormat menghormati

Pengajaran :

a) Kita hendaklah sentiasa mendengar nasihat agar kita tidak tersilap langkah melakukan sesuatu yang memudaratkan diri.
b) Kita hendaklah sentiasa menjaga diri daripada melakukan perkara yang sia-sia supaya kita dapat menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang melalikan.
c) Kita seharusnya mempunyai jati diri kita sendiri agar kita tidak mudah terpedaya oleh perkara-perkara yang negatif.


NOTA PERINGATAN :

Murid-murid Tingkatan 2D hendaklah melengkapkan nota kajian KOMSAS di atas dengan mengemukakan contoh serta huraian bagi aspek-aspek yang sudah dinyatakan. Lengkapkan nota anda dalam buku Nota dan serahkan kepada Cikgu BM Anda untuk semakan pada atau sebelum 5 Februari 2011.